Voor wie?

Het bureau Meer voor Minder is er voor werkgevers, arbodiensten en particulieren.

Werkgever

Uw werknemer financieel weer op de rails. Wat kan de budgetcoach dan voor u als werkgever betekenen?
Een werknemer kan verzuimen van het werk vanwege financiële problemen. Als werkgever zult u hiervan niet altijd (direct) op de hoogte zijn.
Wat onderneemt u wanneer u weet van de financiële problemen?
U kunt uw steentje bijdragen aan het oplossen van die soms alles overheersende financiële problemen door begeleiding op het financiële, administratieve vlak aan te bieden.

Wat biedt de budgetcoach u extra t.o.v. andere hulpverleners? Heel veel financiële kennis en affiniteit met financiële problemen. Daarnaast: oplossingsgericht werken, maatwerk en persoonlijke aandacht.
Bij de budgetcoach hebben de financiële problemen prioriteit.

Particulier

Als particulier bent u ook welkom bij mij met uw hulpvraag. Ik heb gemerkt dat hulpvragen heel verschillend kunnen zijn.

Wilt u ondersteuning bij uw administratie of het invullen van formulieren? Heb u behoefte aan inzicht in uw financiën? Hebt u vragen over hoe u het huishouden moet regelen? Met deze en vele andere vragen kunt u bij mij terecht.

Arbodienst

De klant weer financieel fit.
Als arbodienst heeft u veel expertise in huis. Bent u ook bekwaam in het bieden van administratieve, financiële hulp? Kunt u een ander licht werpen op de soms zware en uiterst ingewikkelde financiële problemen van een klant?
Een werknemer kan verzuimen vanwege financiële problemen. U raakt hierbij betrokken omdat deze werknemer zijn reden van verzuim met u zal bespreken. Wat onderneemt u dan?

Een budgetcoach is een ware aanvulling op de aanwezige expertise. Biedt veel financiële kennis en affiniteit met financiële problemen! Daarnaast: oplossingsgericht werken, maatwerk en persoonlijke aandacht. Bij de budgetcoach hebben de financiële problemen prioriteit.
Ieder zijn vak toch? De budgetcoach kan een uitstekende aanvulling zijn binnen de arbodienst.