Administratie

Is uw administratie niet op orde? Of heeft u er geen systeem in? Wanneer u dat wel graag wilt, kunt u me vragen u hierin bij te staan. Ook kunt u iedere andere administratieve vraag aan mij voorleggen.

Scheiding

Wanneer een geplande scheiding in goede samenspraak kan plaatsvinden, kan ik u bijstaan in het opstellen van de convenanten en overeenkomsten. Als budgetcoach geef ik u inzicht in de twee nieuwe financiële situaties. Alle inkomsten en uitgaven opnieuw in beeld.

Nabestaanden

Als nabestaande kunt u plots geconfronteerd worden met een tijdrovende administratieve klus die op korte termijn toch afgerond moet worden: administratie inzichtelijk maken, beëindigingen regelen, etc. Ik kan vast hierbij voor u van belang zijn.

PGB

Ik ondersteun bij uw PGB-beheer en PGB-administratie of kan uw PGB-administratie verzorgen. Dit allemaal afgestemd op uw wensen. Het verzorgen van uw PGB-administratie betekent voor u geen extra administratieve rompslomp Ik help u bij het afsluiten van de juiste contracten, het tijdig hernieuwen van aanvragen, zorgen dat u uw betalingen op tijd voldoet en dat uw verantwoording er op tijd is. De PGB-gelden staan op uw eigen rekening.