Voorstellen

Gerda EeftingIk ben Gerda Eefting en op 7 maart 2003 heb ik mijn bureau Meer voor Minder opgericht. Ik heb mij in eerste instantie gericht op groepsvoorlichting en individuele hulp bij het invullen van formulieren. Maatschappelijke ontwikkelingen waren de aanzet tot andere taken, die met succes zijn opgepakt. Nu voldoet het vooral aan de sterk stijgende vraag naar persoonlijke begeleiding: door de budgetcoach.

In 2013 heb ik vrijwillig inkomensbeheer toegevoegd. Uit de werkzaamheden als budgetcoach kwam regelmatig de behoefte aan (tijdelijk) inkomensbeheer naar voren. Waarbij de combinatie met het werken als budgetcoach uitstekend van pas komt, om tot zelfredzaamheid van klanten te komen. De positieve ontwikkeling bij de klant is mijn beloning. Werkzaam zijn als budgetcoach is een proces geweest.

Over mijn taak: “Niet mijn waarden en normen zijn bepalend. Belangrijk is dat ik werk aan de problemen van de klant ten aanzien van de eisen die de maatschappij / samenleving aan ons stelt”.

Als coach werk ik samen met de klant aan een plan om een nieuwe ‘gezonde’ koers te varen. Hierbij leun ik op twee gedachten:

  • Gedeelde verantwoordelijkheid. Er is altijd wel iemand die met jou de verantwoordelijkheid draagt of wil dragen. Samenwerking levert het meeste resultaat op;
  • Koersen als in de scheepvaart. Het is belangrijk een koers uit te zetten, te gaan en op koers te blijven liggen.

Ik woon en werk vanuit Assen, in de Noordelijke provincies.

Kennis

Mijn basis is gelegd tijdens de studie Huishoudwetenschappen. Gevolgd door de studies sociaal juridische dienstverlening en Personeel & Arbeid. Daarnaast een jarenlange opleiding voor het doen van belastingaangiftes. Alles met elkaar voldoende kennis en kunde om iemand in deze ingewikkelde maatschappij optimaal te begeleiden en te ondersteunen.

Ervaring

De interesse in de mens en diens situatie is bij mij ontstaan door het werken voor huishoudens en voor mensen. Veertig jaar werkervaring is de basis waarop ik kan bouwen.

Inzet

Ik maak graag ingewikkelde zaken helder en begrijpelijk. Nauwkeurigheid en orde zijn hierbij onmisbaar. Voor oplossingen komt mijn creativiteit soms goed van pas. Persoonlijke omstandigheden en/of financiële situaties zijn alles bepalend.  Ik draag dan ook graag mijn steentje bij aan het welzijn van de ander.